هند: خشونت علیه زنان و دختران

هند تمرکز کودکان کار ایجاد کرد

پسران در هند به درخواست به عنوان نان آور وارث و وارثان - دختران به دلیل گران قیمت جهیزیه, اما, به عنوان خطر فقر استدختران یک سال در حال سقط بنابراین در این قاره با توجه به مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی"لانست". با توجه به انبوه انتخابی سقط جنین و قتل دختران در هند یکی صحبت می کند 'قارچ', 'ö'. هند با توجه به یک مطالعه که ارائه شد زن خصمانه کشور در میان کشورهای بزرگ جهان است. در جامعه خشونت گسترده علیه زنان و دختران است. به رغم تساوی حقوقی زنان و مردان در شبه قاره است که در مطالعه پشت عربستان سعودی در آخرین. لطفا برای نجات یک دختر جوان زندگی است. کمک مالی خود را به آسیب پذیر در هند یک فرصت برای خود تعیین زندگی است. از آنجایی که ما شده اند درگیر وجود دارد برای کودکان نیازمند. امروز در هند وجود دارد که انواع پروژه های اجتماعی و بیرون رفتن. هوشمند, دختران, زنان قوی: در مبارزه با تبعیض از زنان و دختران در قرار داده و در آموزش و پرورش است. در دهلی نو گفته متجاوزان از یک سال دانشجویی که در اثر عواقب بسیار وحشیانه عمل می کنند, قبل از دادگاه. حقوق زنان متخصص کال توضیح می دهد که چه چیزی نیاز به تغییر در هند.
چت تصویری رولت ثبت نام آشنایی با عکس و ویدیو ارتباط جنسی برای دیدار با یک پسر تصویری دوستیابی پروفایل چت تصویری پخش آنلاین چت رولت را در سراسر جهان تصویری آشنایی مسکو چت تصویری آنلاین چک کنید چت رولت آنلاین خود را با تلفن بدون