یک دختر خوب مثل من است فرانسوی فیلم ç

این فیلم به ضرب گلوله در جنوب فرانسه بزیه

مدیر فرانسوا گوش دادن به در اصل به عنوان صدای یک روزنامه نگار است. این فیلم سرویس شد:»در راه اهل تفریح و بازی, فیلم, مجموعه قوانین بورژوایی اخلاق و ایجاد یک جهان که در آن گستاخی و منافع خود غالب است. یک فیلم که به بررسی امکانات از طنز سیاه و در سبک خود را فلش و نور پشتیبانی مانند عناصر.»پورتال اینترنتی سینما از آن زمان می گوید:»با صاف طنز گزنده و گاهی لوده وار مبالغه در بازیگری و تحت ç غم و اندوه خود را با تردید و سودا به طور معمول جمعیت در اینجا با یک مبتذل شخصیت زن آن طول می کشد تا یک بسته کامل از آنها آرزو های ساده و بی تکلف به مکر و مردان و در نهایت همه به آهنگ.»سفر به ظالمانه داستان آب شما و شما او را ضرب و شتم شما باید به ساقه بوسه, پیانو, بازیکن, ژول و جیم عشق در بیست (بخش آنتوان و کولت), شیرین پوست فارنهایت عروس عینک سیاه, راز نادرست عروس پسر میز و تخت خواب دو دختران از ولز و عشق از قاره یک دختر زیبا مانند من آمریکا شب. جیب پول از مردی که عاشق زنان اتاق سبز, تاریخ و زمان آخرین مترو زن همسایه در عشق و مرگ

About