submit


گاهی اوقات چیزهای کوچک و ساده در زندگی شما را خوشحال می کند: شروع به چت به این دختر در گفتگوی آزاد توسط شانس بود که. ما به پایان رسید تا تبادل اعداد و در نهایت ملاقات کرد و بدون توقف برای یک آخر هفته تمام شود. من با بچه ها ازدواج کرده و او آن را می داند اما او را دوست دارد این واقعیت است که من هستم و می دانم آنچه من انجام می دهند و من عاشق این واقعیت است که او یک دختر کوچک هیجان زده, شلخته. گاهی اوقات چیزهای کوچک و ساده در زندگی باعث می شود شما مبارک

About